Líčenie Večerné 30EUR
Denné 25 EUR
Svadobné (skúška svadobného líčenia 10,-EUR) 50 EUR
Extravagantné 35 EUR
PRE BOOK/REKLAMU 70 EUR
Súkromné NA OBJEDNáVKU 40 EUR
PRE PROBLEMAT.PLEŤ DENNé 25 EUR
PRE PROBLEMAT.PLEŤ VECERNé 30 EUR
PRE PROBLEMAT.PLEŤ VECERNé EXTRAVAG 40 EUR
Líčenie podľa predlohy 35 EUR
Líčenie špeciálne k šatom, ples a iné. 30 EUR