PERMANENTNÝ MAKE UP OČNÉ LINKY                            165€

PERMANENT MAKE -UP LIDSTRICH -EYELINER               165€

 

PERMANENT  MAKEUP 3D NANO BROWS  OBOČIE( 3d realistické obočie)                                      225€     

PERMANENT  MAKEUP 3D NANO  BROWS AUGENBRAUEN (Härchentechnik mit 3D Effekt)          225€

 

PERMANENT MAKEUP OBOČIE TIEŇOVANÉ (puder)                               185€

PERMANENT MAKEUP  AUGENBRAUEN  SCHATTIERUNG (puder)        185€

 

PERMANENT MAKEUP OBOČIE PLNE (bez tienovania)                             165€

PERMANENT MAKEUP AUGENBRAUEN (ohne schattierung)                    165€

 

PERMANENT MAKEUP PERY                                            235€     

PERMANENT MAKEUP  LIPPEN KONTUR                        235€

 

PERMANENT MAKEUP PERY 3D TIENOVANIE              +49€

PERMANENT MAKEUP LIPPEN 3D SCHATTIERUNG     +49€

 

PERMANENT MAKEUP ODSTRANENIE PMU OBOČIE( bezlaserové) 

   (1 sedenie )    150€

   (2 sedenia)     280€

   (4 sedenia)     480€

 

PERMANENT MAKEUP ENTFERNUNG AUGENBRAUEN (ohne laser)unerwunschtes PMU

   (1  besuch)    150€

   (2  besuch)    280€

   (4  besuch)    480€

 

 PERMANENT MAKEUP MEDICIALNY -AEROLA PIGMENTÁCIA                    Infomácie  (2.2019)

 PERMANENT MAKEUP  DIE MEDIZINISCHE AREOLA - PIGMENTATION     Information(2.2019)

                                                                            

PERMANENT MAKEUP KOREKCIA                  45€

PERMANENT MAKEUP KORREKTION             45€

 

PERMANENT MAKEUP KONZULTÁCIA  (po výkone PMU sa odpočíta)                                     20€ 

PERMANENT MAKEUP KONSULTATION  (nach dem Eingriff PMU abgezogen)                        20€