Celý obsah webstránky sa prerába v slovenskom a nemeckom jazyku.
                                                                r.2020 zmena obchodného mena - rozšírené služby