Celý obsah webstránky sa prerába v slovenskom a nemeckom jazyku.